• Folwark na Półwyspie Scalanie gruntow

  Scalanie gruntow

  Po scaleniu  gruntów i wyprowadzeniu się ze wsi części rolników, często z zabudowaniami, pozostałe na starym miejscu ośrodki wsi, mocno przerzedzone, przejęły nowe funkcje. Większe wsie stały się ośrodkami administracyjnymi gmin, miejscami przeróbki produktów rolnych, siedzibami spółdzielczych mleczarni i centrami handlu zbożem, paszami i nawozami, siedzibami kuźni i warsztatów naprawczych, obecnie także dużych spółdzielczych ośrodków […]

 • Hobby Ruch reformistyczny

  Ruch reformistyczny

  Inaczej niż w Górnej i Dolnej Kanadzie, ruch reformistyczny nie zaznaczył się wyraźniej w prowincjach morskich. Brakowało tam sprzeczności narodowych, silna była pozycja probrytyjskich lojalistów. W słabo zaludnionych koloniach Nowej Szkocji, Nowego Brunszwiku i Wyspy Księcia Edwarda nie występowały silniejsze napięcia społeczne, zwolennicy reform działali raczej poprzez istniejące ciała polityczne. Wprawdzie i w prowincjach morskich […]

 • Loty Wrocław Liverpool Rada ministrow

  Rada ministrow

  Rada ministrów formowana jest spośród członków partii mającej większość w Folketingu lub z koalicji partii większości parlamentarnej. W szczególnych sytuacjach powoływane są rządy mniejszościowe. Taka sytuacja zaistniała m. in. po wyborach nadzwyczajnych odbytych 8 grudnia 1981 r., gdy powołano rząd socjaldemokratyczny Ankera Jorgensena. Rząd mniejszościowy musi jednak zapewnić sobie poparcie innych partii, dające mu możliwość […]

 • Loty Wrocław Liverpool Projekt utworzenia konfederacji

  Projekt utworzenia konfederacji

  Projekt utworzenia konfederacji został wysunięty w 1858 r. przez Alexandra Gal ta (1817—1893), z pochodzenia Anglika, przedstawiciela kupieckich sfer Montrealu i ministra finansów w rządzie Macdonalda i Car-tiera z 1858 r. Przez usta Galta wystąpiła wówczas Partia Liberalno-Konserwatywna z ideą konfederacji, którą następnie podjęli liberałowie pod przywództwem Roberta Browna, chociaż ci ostatni pojmowali ją węziej, […]

 • Noclegi i jedzenie w Dębkach Niebezpieczenstwo ze strony USA

  Niebezpieczenstwo ze strony USA

  O tym, że niebezpieczeństwo ze strony Stanów Zjednoczonych mogło być realne, przekonywały Kanadyjczyków wystąpienia w amerykańskim Kongresie, gdzie niektórzy posłowie wspominali o potrzebie aneksji Kanady. Ważniejsze znaczenie miało zerwanie przez USA w 1865 r. wspomnianego już traktatu o wzajemnych stosunkach handlowych z 1854 r. Narażało to Kanadę na poważne straty, zmniejszenie wywozu drewna, ryb i […]